• popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki,
  • stworzenie atrakcyjnej oferty dotyczącej organizacji zajęć sportowych dla dzieci i
  • młodzieży pochodzących z różnych środowisk,
  • opracowanie spójnego modelu procesu szkoleniowego zgodnego z wytycznymi federacji lekkoatletycznych IAAF i EA,
  • przygotowanie ogólnopolskiego systemu diagnozy, selekcji i naboru oraz identyfikacji talentów w szkoleniu młodzieży,
  • budowanie ścieżki rozwoju kariery lekkoatletycznej stanowiącej podstawę nowej struktury organizacji szkolenia dzieci i młodzieży w Polsce.

Program upowszechniania lekkiej atletyki ma na celu reaktywowanie i pobudzenie działań lekkoatletycznych ośrodków oraz popularyzację lekkiej atletyki, jako wiodącej dyscypliny sportu służącej wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży.

Ważnym elementem projektu jest stworzenie jednolitej platformy koncepcji treningowej, która pozwoli na zbudowanie odpowiedniego modelu szkolenia, porównania efektów realizacji tego projektu, weryfikowania i wprowadzania korekt.

Rezultatami programu upowszechniania będzie przede wszystkich poprawa stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej, zachęcenie rodziców do zainteresowania się prozdrowotnym aktywnością fizyczną swoich dzieci.

  • zapewnienie dzieciom bezpiecznego i aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu,
  • podniesienie potencjału zdrowia oraz korekta wad postawy,
  • podniesienie umiejętności i świadomości na temat zdrowego trybu życia.

Proponowany program wypromuje nowe, atrakcyjne formy zajęć ruchowych. Z pewnością zwiększy się ilości uczniów chętnych do podejmowania nowych form aktywności fizycznej,
Poprawi się również poziom poszczególnych zdolności motorycznych wśród dzieci i młodzieży.
Program wypromuję lekką atletykę nie tylko jako dyscyplinę, ale również przekona innych trenerów do tego, że królowa sportu jest pierwszoplanowym wstępem do innych sportów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ