Szkoła podstawowa nr 51 w Poznaniu zaprasza dziewczęta klas trzecich do wzięcia udziału w naborze do IV klasy sportowej o profilu lekkoatletycznym.

Nabór odbędzie się dnia 15.03.2018r (czwartek)

O godzinie 17:00 na obiektach sportowych SP.Nr51.

Testy sprawnościowe obejmują;

  • Bieg na 40 metrów.
  • Bieg na 300 metrów.
  • Skok w dal z miejsca.
  • Rzut piłką lekarską-2kg.

Dziecko przystępujące do testów musi posiadać strój sportowy oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego. W przypadku braku zaświadczenia lekarską zgodę rodzica/ opiekuna.

Nabór uzupełniający odbędzie się 21 marca 2018r. o godzinie 17:00 w SP. Nr 51 w Poznaniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ