Ogłoszenie w sprawie możliwości uzyskania stypendiów i nagród sportowych w 2018 roku

Zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XIX/518/16 z dnia 30 maja 2016r. (dot. stypendiów sportowych) i XXIX/741/17 z dnia 27 marca 2011 (dot. nagród sportowych). Departament Sportu i Turystyki informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie:

  1. Stypendium dla młodzieży uzdolnionej sportowo w kategorii junior i młodzieżowiec,
  2. Nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla medalistów Mistrzostw Świata i Europy w kategorii seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich,
  3. Nagród dla trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla Sportu.

Wnioski z opisem sukcesów sportowych kandydatów spełniających warunki określone w ww. uchwałach należy złożyć w Departamencie Sportu i Turystyki w następujących terminach:

  • do 31 sierpnia br. – o przyznanie stypendiów, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w okresie poprzedniego roku do 31 sierpnia roku, w którym przyznaje się stypendia,
  • do 15 listopada br. – o przyznanie nagród, uwzględniając wyniki sportowe i zasługi wypracowane w roku, w którym przyznaje się nagrody oraz nagrody za zasługi dla sportu (działacze sportowi).

Celem zaproponowania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego listy kandydatów oraz wysokości przyznanych stypendiów i nagród odbędzie się posiedzenie Komisji ds.:

  • stypendiów – we wrześniu br.;
  • nagród – na przełomie listopada i grudnia br

Ogólne zasady przyznawania stypendiów sportowych

wniosek stypendialny

Więcej informacji na stronie: https://www.umww.pl/stypendia-i-nagrody-sportowe-samorzadu-wojewodztwa-wielkopolskiego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.